Výlovy

ČRS z.s. MO Týnec nad Labem Výlovy


Výlov R-2, vysazení úhořího monté a štiky Š0

Výlov R-2 jaro 1.4.2023

 

Petrův zdar

Tímto Vás chceme informovat, že v sobotu 1.4. 2023 proběhl výlov chovného rybníku R2. Výlovu se účastnilo celkem 38 lovících.

celkem bylo sloveno:             

 

Kapr - K3                2001 kg

Kapr - generačka      218 kg

Bílá ryba                   250 kg

Amur bílý                    25 kg 

Candát                        22 kg

 

do revírů 411160 vysazeno:

 

Kapr - K3                  1231 kg

Bílá ryba                     139 kg

 

 do revíru 411057 vysazeno:

 

 Kapr -K3                    696 kg

 Kapr - generačka       218 kg  (největší 13,3kg)

 Candát                           6 kg

 Bílá ryba                      70 kg 

 

Také jsme od ČRS - SÚS zakoupili 7 kg úhořího monté ( revír 411057 ) a 250.000 ks Š0 do obou našich revírů.

Všem lovcům a účastníkům výlovu, kteří se podíleli na jeho uskutečnění, srdečně děkujeme a Vám rybářům přejeme Petrův zdar !


Výlov R-1 podzim 2022

Petrův zdar, přátelé

Tímto Vás chceme informovat, že dne 5.11. 2022 proběhl výlov chovného rybníku R1. Výlovu se účastnilo celkem 35 lovících.

Při výlovu se podařilo vylovit celkem 1976 kg kapra, amura a candáta. Veškeré vylovené ryby pak putovaly na zarybnění do obou našich revírů. Také jsme od ČRS- SÚS zakoupili 60 kg lína a týden před výlovem jsme zakoupili v Chlumci nad Cidlinou 4q kapra a  všechno jsme taktéž vypustili do obou našich revírů.

Všem lovcům a účastníkům výlovu, kteří se podíleli na jeho uskutečnění, srdečně děkujeme a Vám rybářům přejeme Petrův zdar!

Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


Výlov R0 24.4.2021

Petrův zdar, přátelé

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 24.4. 2021 proběhl výlov našeho chovného rybníku R0. Výlovu se účastnilo celkem 36 lovících a jako čestný host byl přítomen i technik ČRS SÚS pan ing. Ondřej Jedlička, který na samém konci výlovu potvrdil i vylovené množství ryb.

Při výlovu se podařilo vylovit celkem 1649kg ryb, z čehož bylo 1522kg kapra obecného, 100kg amura bílého, 20kg bílé ryby a 7kg okouna říčního. Veškeré vylovené ryby pak putovali na zarybnění našeho revíru 411160.

Všem lovcům a účastníkům výlovu, kteří se podíleli na jeho uskutečnění, srdečně děkujeme a Vám rybářům přejeme Petrův zdar!

Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


Výlovy R1 a R2 podzim 2020

Petrův zdar, přátelé

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že naše MO ČRS Týnec nad Labem uspořádala dva podzimní výlovy chovných rybníků R1 a R2.

Oba výlovy byly uskutečněny za speciálních podmínek velmi specifických pro letošní rok. S odkazem na probíhající pandemii COVID-19 byla Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví udělena výjimka pro činnosti rybářských a mysliveckých organizací, která nám i v době vyhlášeného nouzového stavu umožnila shromáždění potřebného počtu lovčích tak, aby daná událost mohla proběhnout.

Bohužel toto povolení bylo limitováno podmínkou, že účast osob je povolena pouze pro činnost přímo související s výlovem samotným a bylo výslovně zakázáno poskytovat zázemí pro lovčí spočívající v poskytnutí občerstvení apod.

I přes tuto skutečnost se pozvaní členové naší organizace chopili práce a díky jejich pomoci a úsilí se úspěšně podařilo oba výlovy uskutečnit!

Proto si dovolujeme jménem celého výboru MO ČRS Týnec nad Labem vřele poděkovat za Vaše přispění a nemalou pomoc! Děkujeme a vážíme si toho!

Nyní dovolte několik detailů přímo k výlovům:

Výlov chovného rybníku R1 proběhl dne 24.10.2020 za účasti celkem 38 lovčích. Při výlovu proběhly celkem čtyři zátahy lovnou sítí a výsledkem toho je, že po sečtení ulovených kusů byl výsledek velmi uspokojivý. Celkem se vylovilo 5624ks ryb, z toho 1993ks kapra (K1 = 1200ks; K2 = 630ks; K3 = 135ks; K4 = 28ks), dále 5ks lína obecného L2; dále 21ks candáta obecného (C1 = 14ks; C2 = 5ks; C3 = 2ks); celkem 88ks amura bílého (A1 = 2ks; A2 = 28ks; A3 = 58ks); 5ks tolstolobika, 1ks úhoře, 11ks okouna a 3500ks bílé ryby.

Rybí obsádka byla dle zarybňovacího plánu rozdělena do revírů ve správě naší organizace a samozřejmě i částečně zakomorována pro další vývoj ryby tak, aby byla splněna kritéria pro vysazení do povodí. První výlov proběhl v rámci plnění brigádnických povinností a účastníkům tak byly připsány brigádnické hodiny ve výši 5hod/lovčí.

Výlov chovného rybníku R2 se uskutečnil dne 7.11.2020 za účasti celkem 36 lovčích. Při výlovu byly provedeny celkem tři zátahy lovnou sítí, a to i přes skutečnost, že hned při tom prvním jsme se potýkali s nástrahami matky přírody. Nicméně výsledkem byl opět úspěšný výlov čítající celkem 4693ks ryb, z toho 3178ks kapra (K1 = 2000ks; K2 = 1060ks; K3 = 75ks; K4 = 43ks), celkem 5ks lína obecného L2; 10ks amura bílého A3 a 1500ks bílé ryby.

Rozdělení rybí obsádky vylovené při druhém výlovu proběhlo ve stejném duchu jako při výlovu prvním. Při druhém výlovu obdržel každý z lovčích jako odměnu 1ks vánočního kapra a tento výlov tak není započítáván do plnění brigádnických povinností.

Ještě jednou děkujeme za Vaši pomoc a přejeme Vám všem pevné zdraví a klidné svátky!

S přátelským pozdravem

Petrův zdar!  Výbor MO ČRS Týnec nad Labem


Zpráva z výlovu R 0 21.4.2018

         21.4.2018 se pořádal již tradiční jarní výlov, kterého se zúčastnilo 33 lovících.

V ranních hodinách se všichni sešli v dobré náladě a s nutným nadšením. Počasí připomínalo spíše červenec - okolo 28 stupňů. Proto bylo potřeba vše zvládnout co nejrychleji. Po nezbytné ranní kávě se všichni chytli sítě a na dva zátahy byla slovena celá obsádka. Ta posléze přebrána a rozvezena v naší přepravní kádi pod vzduchováním do revíru. Zarybněn byl revír 160.

Nasezen byl hlavně Kapr K3 a K2 o váze 550 kg, nasazen byl také Lín L3. A bílá ryba o celkové váze 150kg. Ukázalo se, že byl v obsádce hojně namnožen okoun a povedlo se jej vysadit do revíru. Doufám, že se mu tam bude dařit a pomůže s přemnoženou Střevličkou východní.

Je to dokonalý predátor a hodně z přírody mizí. Jinak zbytek obsádky - jako K2 a K generační byl ponechán k dalšímu dokrmení. Výlov končil kolem 11-té hodiny a bylo to tak tak. Teplota nás pořádně prohnala. Tím chci poděkovat všem zúčastněným a věřím, že se všíchni ve zdraví sejdeme na podzim.

 


Zpráva z výlovů R,1 a R,2- 2017

Dovolte mi, Vás informovat o průběhu a množství zarybnění z našich výlovů, které se konaly 21.10 a 4.11, 2017
Jako, již tradičně první byl na řadě R,1 a to 21.10. Na 7 hodinu ranní jsme se sešli v hojném počtu 30 lovících.Počasí nám celkem přálo a tak byla naše síť položena celkem 4krát a byla slovena téměř celá obsádka.
Z koupaliště jsme zarybňovali Labe 411057. K4 o váze 900kg a c1 60kg. Zbylá ryba byla ponechána na jaro v R,0 a generačka vrácena zpět. Výlov končil v odpoledních hodinách okolo druhé odpolední,kdy jsme se rozešli k domovu. Dalším výlovem byl R,2 a to 21 11. opět v 7hodin ráno se sešlo opět 30 nám již známých lovících a začalo se. Počasí už nic mocnebylo. Zapršelo a pofukoval dost studený větřík. Ale to se dá v listopadu očekávat. Síť šla opět do vody a ukázalo se, že přírůstky v letošním roce stály za to.Jarní K1 přibrala skoro o 100 procent a línek se také krásně vybarvil. Z R2 šlo zarybnění jezer a to následovně. K3 o váze 800 kg L2 50kg a C3 ponechán na Jaro.Ostatní rybky byly roztříděny a pohachány k dokrnení v mezihoří. Snad se jim bude dařit jako doposud a příští rok se objevý v revíru. Výlovy bych hodnotil jako povedený a snad budete i vy spokojeni při lovu na udici. Zkončili sme opět v odpoledních hodinách a po ůklidu všeho vybavení se lovící rozešli domů. Chci všem zůčastněným poděkovat za spolupráci
A těším se na Jarní shledanou. http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/vylov_rijen_2017/
http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/vylov_listopad_2017/ http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/vylov_rijen_2_2017/                           S pozdravem Dušek Jiří Hospodář


Listopadový výlov

Druhý podzimní výlov proběhl 5. listopadu na Dvojce a dle předpokladu hospodáře úspěšně, až na nechtěné úspěchy při chovu okouna. Tentokrát šlo zarybnění hlavně do Labe, Lipin a na Vrbu určitě tam budete mít co chytat. http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/vylov112016/


Výlov 20.10.2016

První podzimní výlov proběhl ze hojné účasti dětí z našeho rybářského kroužku pod vedením Pepy Hladíka. Zátahy sítě se vylovili opět na vyšší vodě, čímž jsme z vody dostali jen krásné zdravé a nepotlučené ryby. Chovné ryby putovaly hned do vedlejšího rybníka a ostatní jsme použili na zarybnění našich revírů, jelikož počasí přálo dojeli jsme zarybnit i Velké jezero, na kterém je vidět i svědomitá údržba našich brigádnické party Rosťa boys.http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_102016/


Výlov a zarybňování 2.4.2016

V sobotu 2.4.2016 se plánovaně odlovila nulka, již podruhé bez loďky, obejitím rybníku na dva zátahy. Při tomto výlovu jsme poprvé vyzkoušeli novou přebírku a nově pořízenou bednu na šetrnou přepravu ryb s nohavicí přímo do vody. Zarybňovaly jsme všechny naše revíry, Pod Lžovice kapr K4 300 kg a 30kg bílá ryba, Lipiny kapr K4 500 kg a dva krát jsme byli Na vrbě kapr K4 1000 kg a lín 50 ks. http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_2.4.2016/ 


Výlov 2.4.2016 a nová přepravní bedna

začátek výlovu zkouška nasazení, zbalení a znovu nasazení hadice, a cvičný "suchý" start. Za radostné podpory opozdilců a malých diváků. 


ZPRÁVA Z VÝLOVU DNE 24. ŘÍJNA 2015

V sobotu 24.10. 2015 náš spolek pořádal tradiční podzimní výlov. Z důvodu tragického nedostatku vody jsme byli nuceni celý průběh upravit a rybník slovit na polovičním stavu vody, a vodu pošetřit pro ostatní rybníky. Měli jsme velké počáteční obavy, že se slovení rybí obsádky nezdaří. Ale ukázalo se, že i tento způsob je možný a velice efektivní. Na dva zátahy sítě se podařila slovit celá obsádka a co nejšetrnějším způsobem byla vysazena do dalších lokalit. Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za pomoc při výlovu, a za to, že jim není lhostejný běh a činnost naší organizace. Těším se na další spolupráci, a na to, že se ve zdraví znovu sejdeme.Více fotografii s možností stáhnutí najdete na  http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_24.10.2015


Výlov 11.4.2015

Tradiční jarní výlov na roztřídění násady a vystěhování okouna, se za velmi hojné účasti zdařil. Všechny ryby jsou zdravé a po mírné zimě v dobré kondici stejně jako lovci. http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_11.4.2015/


Výlov Mravínek 2015

V sobotu 4.4.2015 jsme lovili Mravínek kdese odchovává línek pří výlovu jsme zjistili, že výtěr lína byl velmi úspěšný a budeme mít další druh ryby námi vypěstovanou na zarybnění našeho revíru


Výlov 1.11.2014

Zarybnění jezera ochutnávka námi chovaných ryb, obojí s velmi kladným výsledkem.odkaz na foto http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_1.11.2014/


Jarní výlov 19.4.2014

Více fotografií z výlovu najdete na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_19.4.2014/


Výlov koupaliště 25.10.2014

V sobotu 25.10.2014 od sedmi hodin se pořádal, ještě za šera podle letního času, náš první podzimní výlov. Výlov proběhl úspěšně dle očekávání, za hojné účasti lovců a nových nastávajicích rybářů z nově vzniklého dětského rybářského kroužku Pepi Hladíka. Více fotografií z výlovu na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_25.10.2014  


Výlov 26.10.2013

Více fotografií naleznete na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_26.10.2013/


Výlov koupaliště 19.10.2013

Neposlušné pádlo pana Horáka a přejícnost kolegů. Naši chovní candáti a boubelatí tolstolobici.Více fotografií naleznete na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_19.10.2013/


Výlov Mravínka 21.9.2013

Úspěšnějšímu odchovu lína zabrilo opomenutí několika štiček při minulém odlovu. Více fotografií naleznete na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_21.9.2013/


Výlov sobota 13.4.2013

První jarní výlov se konal v sobotu 13.4.. Počasí lovcům přálo a se zátahem  i množstvím  ryb v rybníce jsme byli spokojeni. K občersvení při výlovu se podávali rybí speciality, připravované převážně paní Taťanou, manželkou kolegy Pouly. Na konci výlovu probíhal ještě boj našich statečných s řasou na koupališti, aby připravili dobré podmínky pro dětské rybářské závody, které se zde budou konat následující víkend.Více fotografií naleznete na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_13.4.2013/     


2012 Výlov v Mezihoří 20.10.

Krásné chladné počasí s ranní mlhou. Výborná spolupráce při zátahu, síť plná ryb, jen toho bahna by mohlo být méně. Tak to vypadá když maminka špatně hlídá, ale ryba potom skvěle chutná. http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_13.4.2013/  


2012 Výlov a první zátah sítě

V sobotu 6.10.2012 po sedmé hodině ranní, jsme připravili a s přípitkem do vody zavedli naší novou síť, kterou jsme v letošním roce pořídili. Hned první zátah, i přes prvotní potíže s nánosem bahna na dně rybníka, vyšel výborně a síť byla plná ryb. Většina ryb se rozvezla na zarybnění našeho ravíru. Některé skončily v naší kuchyni, na posouzení kvality.Více na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Vylov_6.10.2012/   


© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2024 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek

TOPlist