Rybářský svaz

ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2022

 

 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2022 se uskuteční v sobotu 25.6.2022. Start v 7.00 hodin na koupališti v Týnci nad Labem u Rybárny.

Občerstvení pro všechny soutěžící zdarma a každý získává cenu.
Předpokládaný konec v 11.00 hodin.


Dětský den - 2022


Výdej povolenek k lovu 2022

Výdej povolenek k lovu 2022

   Výdej povolenek k lovu na telefonické zavolání v pracovní dny od 15.00 – 19.00 hodin na telefonním čísle : 773 456 387 p. Petr Procházka.


UPOZORNĚNÍ

Petrův zdar, vážení přátelé

Tímto si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost týkající se ustanovení v soupisu revírů ČRS, konkrétně „Bližší podmínky výkonu rybářského práva na MP revírech ČRS SÚS dle ust. §13 odst. 9 zák.č. 99/2004 Sb. V platném znění pozdějších předpisů av nich uvedený odstavec č. 23. Ve znění:

„Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo místními vyhláškami) = Postih Policie ČR, Městské či Obecní Policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.“

Naše ČRS z.s. MO Týnec nad Labem bude stejně jako v předešlých letech vykonávat kontrolní činnost na přidělených revírech 411057 Labe 25 a 411160 Labe 25A, zaměřenou zejména na dodržování rybářských řádů a příslušné legislativy EU, a to v součinnosti s Policií ČR.

V případě, že bude v rámci těchto revírů zjištěn přestupek proti rybářským řádům a bližším podmínkám viz shora, bude takový řešen nejen v rámci oprávnění Rybářské stráže, ale také v rámci působnosti Policie ČR – např. lovící, který bude v revírech shora uvedených vykonávat rybářské právo a k takovému využije např. obytný vůz nebo karavan či zde bude jiným obdobným způsobem tábořit, bude z revíru vykázán a může být sankcionován v souladu s platnou legislativou.

Věříme, že se podobných přestupků proti zákonům a předpisům EU a ČR vyvarujete a u vody se budeme potkávat pouze ve skrze přátelském duchu.

S přátelským pozdravem

Petrův zdar!

Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem

 logo ČRS  logo ČRSszu

© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2022 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek

TOPlist