Rybářský svaz

ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2022

     Dětské rybářské závody, pořádané naší místní organizací se po dvouleté covidové odmlce, kdy nemohl fungovat ani rybářský kroužek, znovu konaly v sobotu 25. června za deštivého, ale teplého počasí. Tentokrát se závodu zúčastnilo jen deset závodníků. Závod započal úderem 6.00 hodiny ranní a 1. poločas závodů byl ukončen po dvou hodinách urputného rybolovu všech zúčastněných. Půlhodinová přestávka s vydatným občerstvením dodala závodníkům nové síly a ti se s vervou vrhli na druhý poločas tvrdé rybařiny. V jedenáct hodin, byl závod ukončen a rozhodčí spočítali výsledky a následně je předseda MO Petr Procházka vyhlásil. Všichni závodníci si odnesli krásné a hodnotné ceny.  

 

Závodů se zúčastnilo celkem 10 dětí z toho 2 dívky.

 

Výsledky :   1. místo  - Kozáková Terezka          - 543 cm

                   2. místo   - Hanousek Marek           - 298 cm

                   3. místo   - Kalenda Ondřej             - 227 cm

 

Největší ryba :  kapr 50 cm - Hanousek Marek

Nejmenší ryba : okoun 16 cm - Kalenda Ondřej

Celkem nachytáno 17,73 metrů.


Dětský den - 2022


Výdej povolenek k lovu 2022

Výdej povolenek k lovu 2022

   Výdej povolenek k lovu na telefonické zavolání v pracovní dny od 15.00 – 19.00 hodin na telefonním čísle : 773 456 387 p. Petr Procházka.


UPOZORNĚNÍ

Petrův zdar, vážení přátelé

Tímto si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost týkající se ustanovení v soupisu revírů ČRS, konkrétně „Bližší podmínky výkonu rybářského práva na MP revírech ČRS SÚS dle ust. §13 odst. 9 zák.č. 99/2004 Sb. V platném znění pozdějších předpisů av nich uvedený odstavec č. 23. Ve znění:

„Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo místními vyhláškami) = Postih Policie ČR, Městské či Obecní Policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.“

Naše ČRS z.s. MO Týnec nad Labem bude stejně jako v předešlých letech vykonávat kontrolní činnost na přidělených revírech 411057 Labe 25 a 411160 Labe 25A, zaměřenou zejména na dodržování rybářských řádů a příslušné legislativy EU, a to v součinnosti s Policií ČR.

V případě, že bude v rámci těchto revírů zjištěn přestupek proti rybářským řádům a bližším podmínkám viz shora, bude takový řešen nejen v rámci oprávnění Rybářské stráže, ale také v rámci působnosti Policie ČR – např. lovící, který bude v revírech shora uvedených vykonávat rybářské právo a k takovému využije např. obytný vůz nebo karavan či zde bude jiným obdobným způsobem tábořit, bude z revíru vykázán a může být sankcionován v souladu s platnou legislativou.

Věříme, že se podobných přestupků proti zákonům a předpisům EU a ČR vyvarujete a u vody se budeme potkávat pouze ve skrze přátelském duchu.

S přátelským pozdravem

Petrův zdar!

Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem

 logo ČRS  logo ČRSszu

© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2022 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek

TOPlist