Rybářský svaz

ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


Rybářské závody 2024

Rybářské závody dospělých 2024

 

     Výbor MO ČRS Týnec nad Labem, pořádá 20.4. 2024 rybářské závody dospělých pro členy naší MO. Místo konání závodů : Vrba u Labských Chrčic, začátek v 6.00 hodin, prezentace v 5.30 hodin. Občerstvení zajištěno. Hodnotné ceny. Startovné 100,- Kč.

      Pokud budou nepříznivé povětrnostní podmínky ( podmáčené přístupové cesty na „ JEZERA „)

má výbor MO alternativní řešení pro pořádání závodů s bezproblémovým přístupem k vodě a parkováním vozidel a to na soukromém rybníce Lhoťák v Uhlířské Lhotě.

 

Rybářské závody dětí 2024

 

     Výbor MO ČRS Týnec nad Labem, pořádá rybářské závody dětí 22.6. 2024 na KOUPALIŠTI v Týnci nad Labem i pro neregistrované.. Místo konání závodů KOUPALIŠTĚ u Rybárny v Týnci nad Labem, začátek závodu v 7.00 hodin, prezentace v 6.30 hodin. Občerstvení zajištěno. Hodnotné ceny pro všechna zúčastněné.      


BetaFisch


DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2023

V sobotu 24.6. 2023 uspořádala naše MO Dětské rybářské závody. Bohužel se závodů zúčastnilo pouze 7 dětí, i když počasí bylo více než příznivé. Závodníkům se velice dařilo a celkem dohromady nachytali 26,61 metrů. 1. místo   Dostálová Karolína - celkem 571 cm 2. místo   Kalenda Ondřej - celkem 475 cm 3. místo   Kosina Jonáš - celkem 436 cm 4. místo   Herman Matiáš - celkem 416 cm 5. místo   Stibůrková Aneta - celkem 376 cm 6. místo   Dostálová Alžběta - celkem 260 cm 7. místo   Slavíček Jan - celkem 127 cm   Největší úlovek ( kapr 42 cm ) se povedl Ondřeji Kalendovi Nejmenší úlovek ( plotička 13 cm ) si připsala Aneta Stibůrková    Pořadatelé všem zúčastněným pogratulovali a předali hodnotné ceny. Výbor naší MO také velice děkuje všem sponzorům této akce pro naše nejmenší rybáře. 


Dětský den 2023

Dětský den, pořádaný naší MO v areálu Mezihoří se opět velice vydařil. Mnoho atrakcí a úkolů si postupně vyzkoušelo a splnilo více než 120 dětí různého věku. Děti společně s rodiči, dědečky a babičkami viděli mimo jiné policejní člun, lovení jizdního kola z koupaliště policejním potapěčem, hasičské auto a stříkání vody dvěma proudy pomocí hasičského čerpadla a také výcvik loveckých psů k aportu makety kachny z vodní hladiny.


UPOZORNĚNÍ

Petrův zdar, vážení přátelé

Tímto si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost týkající se ustanovení v soupisu revírů ČRS, konkrétně „Bližší podmínky výkonu rybářského práva na MP revírech ČRS SÚS dle ust. §13 odst. 9 zák.č. 99/2004 Sb. V platném znění pozdějších předpisů av nich uvedený odstavec č. 23. Ve znění:

„Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo místními vyhláškami) = Postih Policie ČR, Městské či Obecní Policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.“

Naše ČRS z.s. MO Týnec nad Labem bude stejně jako v předešlých letech vykonávat kontrolní činnost na přidělených revírech 411057 Labe 25 a 411160 Labe 25A, zaměřenou zejména na dodržování rybářských řádů a příslušné legislativy EU, a to v součinnosti s Policií ČR.

V případě, že bude v rámci těchto revírů zjištěn přestupek proti rybářským řádům a bližším podmínkám viz shora, bude takový řešen nejen v rámci oprávnění Rybářské stráže, ale také v rámci působnosti Policie ČR – např. lovící, který bude v revírech shora uvedených vykonávat rybářské právo a k takovému využije např. obytný vůz nebo karavan či zde bude jiným obdobným způsobem tábořit, bude z revíru vykázán a může být sankcionován v souladu s platnou legislativou.

Věříme, že se podobných přestupků proti zákonům a předpisům EU a ČR vyvarujete a u vody se budeme potkávat pouze ve skrze přátelském duchu.

S přátelským pozdravem

Petrův zdar!

Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem

 logo ČRS  logo ČRSszu

© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2024 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek

TOPlist