Rybářský svaz

ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


BetaFisch


DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2023

V sobotu 24.6. 2023 uspořádala naše MO Dětské rybářské závody. Bohužel se závodů zúčastnilo pouze 7 dětí, i když počasí bylo více než příznivé. Závodníkům se velice dařilo a celkem dohromady nachytali 26,61 metrů. 1. místo   Dostálová Karolína - celkem 571 cm 2. místo   Kalenda Ondřej - celkem 475 cm 3. místo   Kosina Jonáš - celkem 436 cm 4. místo   Herman Matiáš - celkem 416 cm 5. místo   Stibůrková Aneta - celkem 376 cm 6. místo   Dostálová Alžběta - celkem 260 cm 7. místo   Slavíček Jan - celkem 127 cm   Největší úlovek ( kapr 42 cm ) se povedl Ondřeji Kalendovi Nejmenší úlovek ( plotička 13 cm ) si připsala Aneta Stibůrková    Pořadatelé všem zúčastněným pogratulovali a předali hodnotné ceny. Výbor naší MO také velice děkuje všem sponzorům této akce pro naše nejmenší rybáře. 


Dětský den 2023

Dětský den, pořádaný naší MO v areálu Mezihoří se opět velice vydařil. Mnoho atrakcí a úkolů si postupně vyzkoušelo a splnilo více než 120 dětí různého věku. Děti společně s rodiči, dědečky a babičkami viděli mimo jiné policejní člun, lovení jizdního kola z koupaliště policejním potapěčem, hasičské auto a stříkání vody dvěma proudy pomocí hasičského čerpadla a také výcvik loveckých psů k aportu makety kachny z vodní hladiny.


UPOZORNĚNÍ

Petrův zdar, vážení přátelé

Tímto si Vás dovolujeme upozornit na skutečnost týkající se ustanovení v soupisu revírů ČRS, konkrétně „Bližší podmínky výkonu rybářského práva na MP revírech ČRS SÚS dle ust. §13 odst. 9 zák.č. 99/2004 Sb. V platném znění pozdějších předpisů av nich uvedený odstavec č. 23. Ve znění:

„Táboření a rozdělávání ohňů je zakázáno všude mimo vyhrazená tábořiště (stanoveno zákonem o lesích a zákonem na ochranu přírody a krajiny ČR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo místními vyhláškami) = Postih Policie ČR, Městské či Obecní Policie a orgánů na ochranu přírody a krajiny ČR.“

Naše ČRS z.s. MO Týnec nad Labem bude stejně jako v předešlých letech vykonávat kontrolní činnost na přidělených revírech 411057 Labe 25 a 411160 Labe 25A, zaměřenou zejména na dodržování rybářských řádů a příslušné legislativy EU, a to v součinnosti s Policií ČR.

V případě, že bude v rámci těchto revírů zjištěn přestupek proti rybářským řádům a bližším podmínkám viz shora, bude takový řešen nejen v rámci oprávnění Rybářské stráže, ale také v rámci působnosti Policie ČR – např. lovící, který bude v revírech shora uvedených vykonávat rybářské právo a k takovému využije např. obytný vůz nebo karavan či zde bude jiným obdobným způsobem tábořit, bude z revíru vykázán a může být sankcionován v souladu s platnou legislativou.

Věříme, že se podobných přestupků proti zákonům a předpisům EU a ČR vyvarujete a u vody se budeme potkávat pouze ve skrze přátelském duchu.

S přátelským pozdravem

Petrův zdar!

Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem

 logo ČRS  logo ČRSszu

© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2024 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek

TOPlist