Aktuality ČRS z.s. MO Týnec nad Labem

Aktuality ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


Školení nových členů 2021

Petrův zdar, přátelé


Z důvodu přetrvávajících opatření týkajících se pandemie COVID-19, zejména pak spojených s maximálním početm osob na veřejnosti přístupném místě, se termín školení nových členů původně plánovaný na 23.1.2021 od 08:00 ruší.

V tuto chvíli tak prozatím platí termín 6.3.2021 od 08:00. V případě většího zájmu o školení nových členů existuje možnost rozšíření o další termíny.

Všechny tyto skutečnosti jsou však podmíněny aktuálnímu stavu a situaci v ČR s odkazem na platná vládní nařízení v danou dobu.


Zájemci o školení se mohou i nadále hlásit prostřednictvím e-mailové adresy info@rybari-tynecnl.cz.

Zájemci, kteří se již nahlásili na původní termín 23.1.2021, jsou tímto automaticky převedeni na termín 6.3.2021 od 08:00. V případě, že by tito již nahlášení zájemci chtěli svou rezervaci zrušit, prosíme o zaslání zrušení rezervace na shora uvedený e-mail.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace


S přátelským pozdravem


Petrův zdar!

Výbor ČRS MO Týnec nad Labem


Lžovice opět bez závory

Dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že na revíru 411 160 – Lžovické jezero došlo k odstranění závory na příjezdové komunikaci.

Upozorňujeme však, že s ohledem na skutečnost, že se tento revír nachází v pásmu evropsky významné lokality, je tato příjezdová cesta osazena dopravní značkou „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí umožňující vjezd dopravní obsluze. Dodržujte tedy prosím veškerá pravidla a zákony, ať nám tento stav vydrží již napořád a nedávejte zbytečně důvody pro znovu uzavření závorou, která byla nepříjemným společníkem nám všem. Děkujeme!

Výkon rybářského práva je zde tedy povolen v rozsahu rybářského řádu v platném znění a dodržování zákonů bude dozorováno členy rybářské stráže v součinnosti s Policií ČR.

Petrův zdar!

                                                                                                                                              Výbor ČRS MO Týnec n./L.


© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2021 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek

TOPlist