Aktuality ČRS z.s. MO Týnec nad Labem

Aktuality ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


R0 - Napouštění a příprava

Petrův zdar, přátelé

V tuto chvíli již probíhá napouštění R0 po předchozím výlovu a vyvápnění. Tento chovný rybník se tímto připravuje na vysazení kapřího plůdku o velikosti K0, čímž dojde k tzv. oživení krve a obnově rybochovu.

Zároveň jsme si ponechali generační hejno, které bylo umístěno do našich dalších dvou chovných rybníků R1 a R2, takže budeme i nadále pokračovat v naší tradici vlastního chovu.

S přátelským pozdravem

Petrův zdar!

Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


Obnova biotopu v R0

Petrův zdar, přátelé

Jak jsme Vás již informovali, dne 24.4.2021 proběhl výlov chovného rybníku R0. Abychom mohli dále pokračovat v úspěšném odchovu zejména kapra obecného, bylo několik dní po skončení výlovu provedeno vyvápnění tohoto rybníka a příprava obnovy biotopu v něm.

Po znovu napuštění rybníku bude provedeno vysazení plůdku kapra obecného a budeme tak pokračovat v chovu ryb, které Vám pak budou dělat radost při samotném rybolovu.

S pozdravem

Petrův zdar!

Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


První letošní zarybnění

Petrův zdar, přátelé

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dne 6.4.2021 bylo ve spolupráci s ČRS SÚS uskutečněno první letošní zarybnění revíru 411057 LABE 25, a to ze zdrojů poskytnutých právě ČRS SÚS.

Do uvedeného revíru bylo v rámci této akce vysazeno celkem 990 kg kapra obecného o velikosti K3. Jedná se o první letošní zarybnění našich revírů, další taková budou v průběhu letošní sezóny následovat.

Za naší MO a jménem výboru přejeme Petrův zdar a úspěšný lov! Věříme, že Vás podobné zprávy budou těšit a my se budeme těšit na setkání s Vámi!

S přátelským pozdravem Petrův zdar! Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


Lžovice opět bez závory

Dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že na revíru 411 160 – Lžovické jezero došlo k odstranění závory na příjezdové komunikaci.

Upozorňujeme však, že s ohledem na skutečnost, že se tento revír nachází v pásmu evropsky významné lokality, je tato příjezdová cesta osazena dopravní značkou „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí umožňující vjezd dopravní obsluze. Dodržujte tedy prosím veškerá pravidla a zákony, ať nám tento stav vydrží již napořád a nedávejte zbytečně důvody pro znovu uzavření závorou, která byla nepříjemným společníkem nám všem. Děkujeme!

Výkon rybářského práva je zde tedy povolen v rozsahu rybářského řádu v platném znění a dodržování zákonů bude dozorováno členy rybářské stráže v součinnosti s Policií ČR.

Petrův zdar!

                                                                                                                                              Výbor ČRS MO Týnec n./L.


© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2021 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek

TOPlist