Aktuality ČRS z.s. MO Týnec nad Labem

Aktuality ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


První letošní zarybnění

Petrův zdar, přátelé

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dne 6.4.2021 bylo ve spolupráci s ČRS SÚS uskutečněno první letošní zarybnění revíru 411057 LABE 25, a to ze zdrojů poskytnutých právě ČRS SÚS.

Do uvedeného revíru bylo v rámci této akce vysazeno celkem 990 kg kapra obecného o velikosti K3. Jedná se o první letošní zarybnění našich revírů, další taková budou v průběhu letošní sezóny následovat.

Za naší MO a jménem výboru přejeme Petrův zdar a úspěšný lov! Věříme, že Vás podobné zprávy budou těšit a my se budeme těšit na setkání s Vámi!

S přátelským pozdravem Petrův zdar! Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


Lžovice opět bez závory

Dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že na revíru 411 160 – Lžovické jezero došlo k odstranění závory na příjezdové komunikaci.

Upozorňujeme však, že s ohledem na skutečnost, že se tento revír nachází v pásmu evropsky významné lokality, je tato příjezdová cesta osazena dopravní značkou „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí umožňující vjezd dopravní obsluze. Dodržujte tedy prosím veškerá pravidla a zákony, ať nám tento stav vydrží již napořád a nedávejte zbytečně důvody pro znovu uzavření závorou, která byla nepříjemným společníkem nám všem. Děkujeme!

Výkon rybářského práva je zde tedy povolen v rozsahu rybářského řádu v platném znění a dodržování zákonů bude dozorováno členy rybářské stráže v součinnosti s Policií ČR.

Petrův zdar!

                                                                                                                                              Výbor ČRS MO Týnec n./L.


© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2021 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek

TOPlist