Hospodaření a zarybňování

ČRS z.s. MO Týnec nad Labem hospodaření a zarybňování


Sumář výlovů a celkové množství vysazených ryb 2021 - 22

V roce 2021 provedeny dva výlovy 
 
první 24.4.2021 lovena NULKA 36 lovících.Celkem sloveno 1522 kg kapra,100 kg amura, 20 kg bílé ryby a 7 kg okouna  ... Vše vysazeno do revírů 411160

Druhý výlov 23.10.2021 lovena JEDNIČKA. Celkem sloveno 709 kg kapra, 22 kg amura, 4 kg okouna a 23 kg candáta.Vysazeno do obou revírů 411160 a 411057.

Dále bylo vysazeno 250.000 Š0 .Dotace z SÚS K3-950 kg do 411057. Potom Úhoří monte 7kg, Lín obecný 120kg, C1 6.000 ks .A nakonec 700 kg K3 z Chlumce nad Cidlinou ....

V roce 2022 

Výlov 5.11. 2022 R1 34 lovících. Sloveno celkem 2744 kg, Z toho 1804 kg K4, 757 kg K2, 154 kg amura a 29 kg candáta. Použito do obou revírů ....

Dále vysazeno 360.000 Š0. Dotace z SÚS K3 -1080 kg. Úhoří monte 7kg, Lín obecný 60kg, 500ks tlouště a 1200 kg K3 z Chlumce nad Cidlinou.   


ZARYBŇOVÁNÍ REVÍRŮ 411057 A 411160 - VYSAZENÍ ŠTIKY OBECNÉ

Petrův zdar, přátelé

Dne 3.5. jsme ve spolupráci s ČRS SÚS v zastoupení pana ing. Jedličky obdrželi 250.000 ks štiky obecné o velikosti Š0.

V souladu se zarybňovacím plánem naší organizace proběhlo vysazení štik do našich revírů 411057 Labe 25 a 411160 Labe 25A, a to přesně v souladu s postupy správného vysazení.

Za spolupráci ČRS SÚS vřele děkujeme a věříme, že i Vám, rybářům, tato zpráva udělala radost!

S přátelským pozdravem

Petrův zdar!

Výbor ČRS z.s. MO Týnec nad Labem


Vysazení úhořího monté 2019

 

Petrův zdar, přátelé rybáři

Stejně jako v letech předešlých provedla naše MO Týnec nad Labem vysazení úhořího monté v rámci evropského projektu spolufinancovaného EU navrácení úhoře říčního (Anguilla anguilla) zpět do našich vod. Tento rok jsme vysadili 8,27kg.

Jedná se o velmi důležitý krok velmi úzce spjatý s udržením přirozených a původních druhů rybí obsádky v našich vodách.

Petrův zdar, výbor ČRS MO Týnec nad Labem 
 


Podzimní výlov 2018

           Dobrý den. Po dlouhém čekání na příznivější počasí letošního roku, bylo domluveno s lovení rybníka R2. a konečné do zarybnění našich revírů. Tragická situace s vodou nás přinutila vypustit celý rybník a tím doplnit ostatní rybníky chybějící vodou. Po tradičních přípravách jsme se sešli v celkem hojném počtu a k mé radosti dorazili i nový lovčí. Začalo ve v 7 hodin ráno a bylo dost nemilé,  že noční teploty klesly pod bod mrazu,tak práce ze sítí ztěžovala krusta ledu. Ale musím všem zúčastněným moc poděkovat za ochotu a vyvinuté nasazení. Na dva zátahy se odlovily  celou obsádku a ta mohla být přebrána a rozvezena. Zarybněny byly oba revíry a to:                                                                                                                          
41160        K2    3500kg
a      411057      K3   250  kg

V letošním roce to bylo už poslední zarybnění a doufám, že dostačující. Musím ještě jednou poděkovat všem zúčastněným a těším se na další setkání.

Petru zdar a hodně zdraví a rybářských úspěchů v novém roce.


Zpráva z výlovu konaného 17.11. 2018

           Dobrý den. Po dlouhem čekání na příznivější počasí letošního roku, bylo domluveno slovení rybníka R2. a konečné dozarybnění našich revírů.Tragická situace z vodou nás přinutila vypustit celý rybník a tím doplnit zbyvajíci rybníky chybějící vodou. Po tradičních přípravách sme se sešli v celkem hojném počtu a k mé radosti dorazili i někteří nový lovčí. Začalo ve v 7 hodin ráno a bylo dost nemilé že noční teploty klesly pod bod mrazu,tak práce ze sítí ztěžovala krusta ledu. Ale musím vsem zůčastněným moc poděkovat za ochotu a vyvynuté nasazení. Na 2 zátahy slovyli  celou obsádku a ta mohla být přebránara a rozvezena. Zarybněny byli oba revíry a to:                                                                                                                          
                                                                       41160        K2    3500kg
                                                               a      411057      K3   250  kg

V letošním roce to bylo už poslední zarybnění a dufám že dostačující. Musím ještě jednou poděkovat všem zůčastněným a těším se na další setkání.

                                         Petru zdar a hodně zdravý a rybářských ůspěchů v novém roce.
                                    

                                          Dušek Jiří :  Hospodář.
   


Vysychání jezer a zákaz rybolovu - revír 411 160

Petrův zdar, přátelé.
Vlivem neutuchajících veder a vysokých teplot a nízkého počtu srážek v celé Evropě klesají hladiny vod a tento jev se neblaze podepisuje i na stavu našich revírů, především pak na jezerech Mádlovo, Holmanovo, Bílova louka a Lipiny zapsaných v revíru Labe 25A, 411 160, kdy se hladina vody v současnosti rovná téměř nule. 
Z tohoto důvodu se ČRS MO Týnec nad Labem jako řešení krizové situace na vyjmenovaných lokalitách rozhodla v souladu s rybářským řádem vyhlásit ZÁKAZ LOVU RYB, a to do odvolání. Dotčené lokality budou v nejbližší době doplněny o upozorňující zákazové cedule. Věříme, že nastalou situaci chápete a budeme společně doufat v to, že nám příroda pomůže s jejím řešením.    S pozdravem Petrův zdar výbor ČRS MO Týnec n./L. 


Jarní vícezarybnění

Dne 24.5.2018 jsem sehnal a zakoupil slíbenou násadu kapra k4 o váze 400kg.. od rybářství Nouzov.
Ryba byla vysazena do našeho revíru pro vaše vylepšení letních úlovků a pestřejší chvíle strávené u vody.
Doufám že toto přilepšení zaznamenáte a přeji petru zdar!

Váš hospodář  Jirka Dušek.


Úlovky v MO Týnec nad Labem 2017

Zpráva z výlovu 2016

Jako již tradičně, i v tomto roce pořádal náš spolek výlovy rybníků v Mezihoří. A to v termínech:
 R „0“ 2.4.16 za krásného jarního odpoledne. Již  v  pátek 1.4. se konala příprava výlovu, a tu jsme zvládli v šesti lidech. Rozmístit kádě, napustit vodu a připravit se na následující den. Vše potřebné, neboť ráno není čas něco hledat. Začátek akce byl stanoven na 7.00 , sešli jsme se v hojném počtu 35 členů, a po ranní kávě a občerstvení, které připravili kolegové Pinkas a Procházka, bez delšího otálení začal výlov. V 8.00 šla síť do vody, naplánoval jsem 3 zátahy naší sítí a vše dopadlo dobře. Slovena byla veškerá ryba a ta byla následně rozdělena: K1 přebrána a vysazena do R „1“ 500 ks, R „2“ 2000 ks, zakomorovaná ryba K3 byla vysazena do revírů: Pod Sirova 60 ks, Vrba 200 ks, Lipiny200 ks, Velké 150 ks, odchovaný Línek L3  v počtu 200 ks vysazen na Jezera s kaprama. Poté byl rybním znovu zaražen, a chovné hejno kaprů vpuštěno zpět.  Můžeme je doufat, že se opět vytřou a pokryjí požadavky zarybňovacích plánů. Po delší přstávce přišel na řadu R „1“, kvůli teplému počasí proběhl výlov až 22.10.. Na přípravě se podílelo 10 členů, kteří již vědí co je třeba. Začátek byl stanoven na 7.00, počasí bylo pro ryby příznivé, teplota těsně nad bodem mrazu, U nás to bylo horší, ale přišlo 30 členů, zvládlo se to. Na dva zátahy, kterou už umíme pokládat bez lodě, byla skoro veškerá obsádka slovena a přerozdělena následovně: K4 vysazen do revíru Labe v počtu 300 ks, ostatní druhy jako Tolstolobik 35 ks na R2, Candát generačnív10 ks R 2, bílá ryba generační  R 2 – přišlo v úvahu až za 14 dní z kterého bylo koupaliště napuštěno a připraveno, a vysazení své obsdky zpět. Výlov R 2 se tedy konal 5.11.16, na přípravě se podílelo 7 členů a vše připravili ráno, V 8.00 ráno se začalo a zima neodradila 34 členů, a  všcihni se s velkým nadšením  a odhodláním pustili do práce. Provedli jsme 3 zátahy a rybník slovili. Ryba se opravdu vydařila.Generační přírůstky stouply. Ryby jsme přebrali a rozdělili následovně.    
Generační kusy Candáta ….???..
Tolstolobik 35 ks koupaliště
K4 a K2 1500 ks Jezera
K4 a K2 500 ks Labe,  ???
Jaro v R 0 myslím, že se osvědčuje, a proto doufám, že v nich budeme pokračovat. Je to šetrnější způsob jak pro ryby tak pro rybníky.
Petrův Zdar
Jiří Dušek, hospodář


Výroba konstrukce na přepravu motorového člunu

Malý tělem velký činy Honza Roubíček navrhl a zrealizoval výrobu konstrukce na nový rybářský vozík k šetrné přepravě našeho nového člunu, pořízeného k zarybňování našeho revíru štičím plůdkem a úhořím montem a kontrolám rybářské stráže na řece.


Nákup nové lodě se spalovacím motorem

V černu jsme realizovali, několik let plánovaný, nákup nové lodě se spalovacím motorem, určené hlavně na kontrolu a zarybňování na hlavním toku. Takto proběhla zkouška nejzkušenějšími členy výboru. 


Jarní více zarybnění

Ve středu 25.5.2016 jsme provedli další zarybňování, nad rámec plánu, našeho postupně znovu upravovaného jezera Lipiny. Ať se tam kapříkům daří a berou.


Nákup přepravního boxu a přebírky

Na konci loňského roku jsme, po dohodě ve výboru, realizovaly nákup nové přebírky a přepravního boxu s výpustí nohavicí, na přepravu a šetrné zacházení s rybou při výlovu a rozvozu do revíru.


Zpráva hospodáře z výlovů říjen 2012


                               VÝLOVY 6. a 20.10.2012
Dne 5.10.2012 jsme začali v odpoledních hodinách s přípravou výlovu R „1“. Přípravy se
zúčastnilo 5 členů ve stálém složení – Hanousek, Paďour, Dušek, Hladík a Stejskal.
Po přípravě přebírky a napuštění vody do kádí se všichni vrací k vaření občerstvení.
V již časných ranních hodinách, a to v 7.00, se sešli lovící - připravili potřebný
zbytek vybavení a rozbalili novou síť, kterou zajistil kolega Burďáček. Za nádherného
slunečného počasí, kdy k poledni rtuť teploměru ukázala přes dvacet stupňů celsia
a evokovala letní den, byla síť spuštěna na dno R „1“. Při zatažení slovila téměř celou
obsádku rybníka a to všem vyrazilo dech - byl zaznamenán opravdový úspěch! Bylo
sloveno: 65 TOL, 400 K3, 22 Ca-g a 20 L-g. Jezera se zarybnila počtem 200 ks K3-K4,
a 21 tolstolobiků bylo vyřazeno na uzení. Zbytek byl přemístěn do R „2“ pro návrat
do R „1“. Vše proběhlo v poklidu a snad bez výhrad. Nikdo nepřišel k úhoně a výlov
končil kolem 15 hod. úklidem vybavení, u kterého makala opět námi známá skupina členů.
Během dne se u výlovu objevila i mnohá týnecká veřejnost, kdy využila nádherného „letního“
počasí.

Další výlov, který se konal dne 20.10.2012, byl na R „2“ po tradičních přípravách.
Počasí již tak nepřálo, po celý den panovala mlha a oblačno, kolem deseti stupňů celsia.
V ranních hodinách se scházíme a připravujeme celou akci, diskutujíc o způsobu položení
a zátahu již zmiňované nové sítě. Tentokrát si již Fr. Horák nechal říci a první zátah
byl naprosto famózní (jako v Třeboni), leč kamenité příbřežní mělčiny poskytly dost úkrytů
zbylým rybám, a tak se musela nakonec vypustit zbylá voda a ryba byla slovena ze 100%.
Slovilo se: 1700 ks K2, 100 ks K4, 15 ks K-g restituce a celá osádka R „1“. Zarybněno
bylo Labe 400 ks, Syrova 400 ks, Jezera 700 ks. Tím byl pro letošní rok splněn zarybňovací
plán a můžeme čekat na další rok, jak dopadne výlov R „0“, kde na nás čeká nádherný
ýtěr K1 (zdá se být opravdu silný). Ještě znovu vystavíme prkna v požeráku a vpustíme
pět záložní K-g a 200 ks K2 na další rok na restituce. Poklidíme a rozcházíme se
k domovům - doufám, že všichni v pořádku a s elánem do dalších let.

PETRU ZDAR!
Jiří Dušek, hospodář


© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2024 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek

TOPlist