Rybářské závody

ČRS z.s. MO Týnec nad Labem Rybářské závody


DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2022

     Dětské rybářské závody, pořádané naší místní organizací se po dvouleté covidové odmlce, kdy nemohl fungovat ani rybářský kroužek, znovu konaly v sobotu 25. června za deštivého, ale teplého počasí. Tentokrát se závodu zúčastnilo jen deset závodníků. Závod započal úderem 6.00 hodiny ranní a 1. poločas závodů byl ukončen po dvou hodinách urputného rybolovu všech zúčastněných. Půlhodinová přestávka s vydatným občerstvením dodala závodníkům nové síly a ti se s vervou vrhli na druhý poločas tvrdé rybařiny. V jedenáct hodin, byl závod ukončen a rozhodčí spočítali výsledky a následně je předseda MO Petr Procházka vyhlásil. Všichni závodníci si odnesli krásné a hodnotné ceny.  

 

Závodů se zúčastnilo celkem 10 dětí z toho 2 dívky.

 

Výsledky :   1. místo  - Kozáková Terezka          - 543 cm

                   2. místo   - Hanousek Marek           - 298 cm

                   3. místo   - Kalenda Ondřej             - 227 cm

 

Největší ryba :  kapr 50 cm - Hanousek Marek

Nejmenší ryba : okoun 16 cm - Kalenda Ondřej

Celkem nachytáno 17,73 metrů.


Rybářské závody dospělých 23.4. 2O22

Rybářské závody dospělých 2022

 

 

     Rybářských závodů dospělých, pořádané naší MO v Týnci nad Labem konané v sobotu 23. dubna na Vrbě se zúčastnilo celkem 21. závodníků. Losování lovných míst proběhlo od 6.00 do 6.30 hodin, první poločas - 6.30 až 8.30 hodin, následovala přestávka do 9.00 hodin a začátek druhého poločasu byl odstartován v 9.00 hodin a ukončen byl v 11. hodin. Poté následovalo vyhlášení výsledků a udílení cen. Na průběh závodů dohlíželi 4. rozhodčí.

    

Rybářských závodů se zúčastnilo 21 rybářů z toho 2 ženy.

 

za 1. poločas nachytáno    2.314 cm

za 2. poločas nachytáno    2.107 cm

celkem :                               4.421 cm

 

 

1. místo - Loužil Václav ……... 518 cm

2. místo - Bochníček Milan …. 416 cm

3. místo - Hojda Petr ……...…. 388 cm

 

 

Největší ryba : kapr 45 cm - Svatoň Lukáš

Nejmenší ryba : sumeček americký 15 cm - Loužil Václav a Šmíd Tomáš


Dětské rybářské závody 22.6.2019

 

Dne 22.6. 2019 se konaly Dětské rybářské závody pořádané naší MO ČRS Týnec nad Labem. Pro malé i větší závodníky jsme jako již tradičně připravili opravdu velké množství cen a i pro tento ročník jsme dodrželi naší tradici spočívající v tom, že na našich závodech získává cenu každý.

Počasí nám opravdu přálo, bylo krásné slunné ráno a teplo tak přesně akorát. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 28 závodníků. Start závodů proběhl přesně podle plánu v 7:00 ihned poté, co si všichni závodníci vylosovali svá lovná místa, která jim zůstala po oba poločasy. Konec závodů byl naplánován na 11:00 a i tento čas byl dodržen. Poté, co proběhl kontrolní součet, bylo přistoupeno k vyhlášení výsledků závodů, kdy první tři místa byla obsazena následovně:

1.       Místo ………………Vlach Zdeněk           1183cm

2.       Místo ………………Dušek Jan                   860cm

3.       Místo ………………Vacek Alexandr         591cm

Jako každý rok jsme samozřejmě vyhlásili i cenu za nejmenší a největší ulovenou rybu:

        Nejmenší ryba:…………………………..Dostál Jiří                     Ouklej 4cm

        Největší ryba:……………………………..Wasserbauer Petr      Kapr 50cm

Celkem se dětem podařilo nalovit 8105cm ryb, což je skutečně obdivuhodný výkon! Musíme však i zmínit nejmenšího účastníka našich závodů, a tím byl člen našeho rybářského kroužku Davídek Janeček, který se stal zároveň i největším smolařem, neboť měl na své udici jednoho ze dvou našich jeseterů, kterému se však při pokusu o jeho podebrání podařilo z háčku uniknout. I to ale patří k rybařině.

Na závěr si dovolíme za výbor naší MO poděkovat všem závodníkům za jejich účast a popřát jim mnoho rybářských úspěchů a krásné prožití prázdnin! Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci těchto závodů ať již z řad rozhodčích, tak i z řad všech ostatních, kteří se postarali o vše další. Děkujeme a těšíme se na příští rok!

Petrův zdar!

Výbor MO ČRS Týnec nad Labem
 


Rybářské závody dospělých 2019

Rybářských závodů dospělých, každoročně pořádaných naší místní organizací v Týnci nad Labem na „ Vrbě “ v sobotu 27. dubna se zúčastnilo celkem 28. závodníků, z toho dvě ženy. Začátek závodů organizátoři stanovili na 6 hodinu ranní a po nezbytné prezentaci a seznámení závodníků s podmínkami závodu, započalo samotné klání.

      Počasí během závodu se moc nepovedlo, drobně mrholilo, teplota nepřesáhla 10°C a pofukoval docela studený vítr, takže za těchto nepříznivých podmínek organizátoři nestačili vařit čaj a grog. Teprve na úplném konci závodu a při vyhlašování výsledků se vítr postupně utišil a začalo vylézat sluníčko, takže se závodníci zahřáli i jinak než popíjením teplých nápojů. Závod byl vyhlášen na dva poločasy. První poločas od 6.00 do 8.30 a druhý od 9.00 do 11.00 hodin s půlhodinovou přestávkou v polovině závodu.  Podle předběžných výsledků z prvního poločasu se již dalo předpovědět, kdo bude bojovat o přední umístění, která lovná místa jsou nejlepší a jaká taktika přinesla zatím nejlepší výsledky.

     Po ukončení závodu se všichni začali balit a rozhodčí spěchali počítat výsledky.  Po sečtení celkových výsledků se ujal vyhlašování Pepa Hladík společně s předsedou Petrem Procházkou. Na každého závodníka se dostalo v podobě hodnotných cen od našich sponzorů a naší MO.

 

1. místo – Čtvrtečka Jan   ………….….    200 cm

2. místo – Mráček Zdeněk   …………...    164 cm

3. místo – Pacák Libor ml.   ………..…       89 cm

 

 

 

Největší ryba :      Loužil Václav   ……...…   57 cm štika

Nejmenší ryba :   Čtvrtečka Jan     ……..…    9 cm ouklej

                             Mráček Zdeněk    …...….   9 cm ouklej

 

Celkem nachytáno   ……………………….    886 cm


Rybářské závody dospělých 2018

Rybářské závody dospělých se oproti minulému roku konaly tentokrát na „ VRBĚ“.
V neděli 29.4. 2018 se k prezentaci sešlo pouze 32 závodníků, kteří již v 6. hodin ráno za mlhavého počasí a při teplotě 8 stupňů celsia začali první ze dvou poločasů.
Závodníci zvolili různé taktiky, od chytání velkého množství takzvaných „ olejovek“ až po líčení na ty největší  „ Obry“. Každému se vybraná taktika nedařila a tak někteří se až do konce závodu chovali jako největší ochránci  všeho živého a raději nechytili nic.
Po ukončení druhého poločasu pořadatelé společně s rozhodčími, spočítali výsledky a jako tradičně se vyhlašování výsledků zhostili pánové Josef Hladík a předseda Petr Procházka.
Jako tradičně připravili pořadatelé chutné občerstvení a hodnotné ceny pro všechny závodníky.
32 závodníků nachytalo 130 ryb v celkové délce 2.262 cm.
Nejmenší rybu 6 centimetrů ulovil Jan Čtvrtečka a největší rybu 45 centimetrů ulovil Zdeněk Neruda.


1. místo   ……………………………   Čtvrtečka Jan   ……………………..   340 cm
2. místo   …………………………..   Mráček Zdeněk   …………………..   215 cm
3. místo   ……………………….….   Gruber Tomáš   …………………….   197 cm

Rybářské závody dětí 2018

V sobotu 28.4. 2018 pořádala naše MO ČRS rybářské závody dětí, které jako tradičně připravili pořadatelé pro naše malé závodníky na „KOUPALIŠTI“ v Týnci nad Labem.

   Za krásného a slunečného počasí se sešlo 37 dětí se svým početným doprovodem a někteří ze závodníků se tak moc těšili, že dorazili dříve než samotní pořadatelé. Závod byl vypsán na dva poločasy s přestávkou na občerstvení. Po losování lovných míst se malí rybáři i se svým dospělým dozorem vydali na předem určené pozice a počali připravovat své rybářské náčiní.          Již první poločas se pomalu začalo ukazovat, kteří ze závodníků to myslí vážně s celkovým vítězstvím v tomto klání.

   Po samotném závodu se pořadatelé pustili do sčítání výsledků, které obdrželi od rozhodčích a mezitím si závodníci prohlíželi hodnotné ceny, které do závodu věnovali naši štědří dárci a to nejen z řad podnikatelů a pomalu vybírali, co by se jim ještě mohlo hodit do své rybářské výbavičky.

   Josef Hladík, vedoucí rybářského kroužku a hlavní pořadatel v jedné osobě se ujal vyhlašování výsledků společně s předsedou naší MO Petrem Procházkou.

   Celkem bylo uloveno 413 kusů ryb o celkové délce 5.584,5 cm. Nejmladším účastníkem byl šestiletý Honzík Loužil, nejmenší rybu a to devíti centimetrového perlína udolal Honza Čtvrtečka a nevětší rybu ( amur 41 cm) po urputném boji dostal na břeh Patrik Pert.

 

1.      místo   …………………   Patočková Nela   ……………   908 cm

2.      místo   …………………   Čtvrtečka Jan   ……………….   579 cm

3.      místo   …………………   Loužil Vít   ………………………   549 cm

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        Zapsal Jan Roubíček

                                                                                                                                                                                            jednatel MO ČRS Týnec nad Labem

  


Rybářské závody dospělých 2017

Jako každý rok, tak i letos pořádala naše MO v Týnci nad Labem rybářské závody dospělých, ale tentokrát ne na „ Vrbě“ , ale na „Lipinách“. Další změnou, která letošní závody provázela, bylo losování chytacích míst. K tomuto kroku jsme se vrátili po několika letech, abychom zajistili spravedlivé podmínky pro všechny závodníky.
Letošní klání se konalo 30.dubna a začátek byl stanoven na šestou hodinu ranní. Při nezbytné prezentaci bylo zapsáno 45 závodníků a po vylosování čísla stanoviště se všichni vydali připravovat své náčiní a pilovat taktiku.
Samotný závod byl rozdělen do 2. poločasů. První dvouapůlhodinový a po třicetiminutové přestávce další dvouhodinový.
V 6.00 hodin byl konečně vyhlášen začátek a všichni začali nahazovat v naději, že právě oni jako první zaseknou ten největší úlovek. První poločas nepřinesl žádné extra úlovky, pouze několik karasů a perlínů, ale i tři štiky a jedna z nich, byla za celý den tím NEJ. úlovkem ( 54 cm ).
Po nezbytném občerstvení si všichni opět vylosovali další „chytací místo“ a pustili se s vervou do druhého poločasu s vidinou lepších úlovků než v poločase prvním.
Ani druhý poločas nepřinesl žádný pořádný úlovek, ale ani žádné převratné množství menších rybek, které se samozřejmě také počítají do celkového součtu ulovených ryb.
Po ukončení závodu a sečtení výsledků, bylo jasně dáno, že těch co chytili alespoň nějaký úlovek, bylo pouze jedenáct z pětačtyřiceti. Takže jak je vidět, letošní zima nepřála našim závodníkům u nás, ale i dalším, kteří se zúčastnili dalších závodů v okolí v minulých dnech.
Vyhlašování výsledků se ujal předseda Petr Procházka s vedoucím rybářského kroužku Pepou Hladíkem.
1.    místo - Dvořák Pavel  ……………..….    203 cm
2.    místo - Mráček Zdeněk   …………….   122 cm
3.     místo - Kučera Václav   ……………..   100 cm
Závodu se zúčastnilo 45 závodníků z toho 3. ženy
Celkem nachytáno 746 cm
Nevětší ryba ( štika ) 54 cm - Václav Kučera
Nejmenší ryba ( perlín ) 11 cm - Dvořák Pavel ( tzv. Opičák )
http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Zavody_Lipiny_2017/
zapsal jednatel MO Jan Roubíček


Dětské rybářské závody 2017

V sobotu 29. dubna 2017 pořádala naše MO dětské rybářské závody na Koupališti v Týnci nad Labem.
Po předchozím  propršeném  týdnu se na nás a naše malé závodníky a jejich dospělí doprovod usmálo štěstí a konečně přestalo pršet. Teplota v brzkých ranních hodinách ( 2,5 st. ) nebyla úplně ideální na dlouhé sezení u vody, ale touha po vítězství přivedla k naší vodě 32 závodníků.
Po prezentaci a losování chytacích míst na první poločas a to ještě v teploučku u kamen na Rybárně se vydali malí závodníci na svá stanoviště a začali rozbalovat své nádobíčko.
Závod byl odstartován v 6. hodin vedoucím rybářského kroužku Pepou Hladíkem a započalo velké dětské rybářské klání. Zpočátku se u některých závodníků začaly vyskytovat technické problémy, způsobené dlouhým odpočinkem rybářského náčiní v garážích a kolnách, ale postupem času se tyto drobnosti odstranily za pomoci dospělých poradců a pomocníků.
Ještě v prvním poločase se objevil první větší kapr - 68 cm a všichni začali tajně doufat, že další a větší úlovek zaseknou právě oni. Po dalších úlovcích menších, ale i větších ryb přišel nečekaný úlovek v podobě candáta - 29 cm, kterého chytil Michal Hanousek vnouček našeho správce Rybárny. Po dvou hodinách usilovného nahazování, navlékání návnad, míchání krmítkových směsí, oprav navijáků a  rozmotávání vlasců svých, ale i vlasců soupeřů, ukončil Pepa - vedoucí závodu 1. poločas.
O přestávce se všichni vydatně posilnili a vylosovali si další „chytací flek“ na druhou polovinu závodu. Před půl devátou již všichni netrpělivě očekávali na start dalšího dvouhodinového poločasu.
Druhý poločas probíhal za již docela obstojného počasí ( 11 st. ) s velkým přispěním občas se objevujícího sluníčka. Ke konci závodů se na některých závodnících začala projevovat  velká únava, tu způsobil nezájmem ryb o návnady na jejich háčcích, ale i brzké  vstávání a dobře napapaná a nabumbaná bříška o přestávce a samozřejmě další nekonečné dvouhodinové sezení u prutu.
Po ukončení druhého poločasu se všichni přesunuli k tomu nejdůležitějšímu „ další občerstvení, vyhlášení výsledků a přebírání cen“. Rozhodčím to sice nějakou chvilku trvalo, ale konečně se všichni dočkali. Vyhlašování se ujali vedoucí rybářského kroužku a předseda naší MO.
Celkem se zúčastnilo 32 závodníků z toho 4. dívky. Všichni dohromady nachytali celkem 1097 cm . Nevětší rybu chytil Martin Moravec - kapr 68 cm a nejmenší rybu chytil Adam Šuchal - karas 24 cm.
Pořadí:   1. místo -  Matěj Šanc   ……….…..   223 cm
2. místo  - Adam Šuchal   ………...   139 cm
3. místo -  Klára Šuchalová   ……..   120 cm

http://rybaritynecnadlabem.rajce.idnes.cz/Detske_rybarske_zavody_04_17/


Rybářské závody dospělých 2016

Rybářských závodů dospělých, každoročně pořádané naší místní organizací v Týnci nad Labem na Vrbě v sobotu 24. dubna se zúčastnilo celkem 32. závodníků. Začátek závodů organizátoři stanovili na 6.hodinu ranní a po nezbytné prezentaci a seznámení závodníků s podmínkami závodu, započalo samotné klání.
Počasí v den závodu se moc nepovedlo, teplota nepřesáhla  5. stupňů a docela silný vítr, také závodníkům moc nevyhovoval, takže za těchto nepříznivých podmínek organizátoři nestačili vařit čaj a grog. Teprve na úplném konci závodu a při vyhlašování výsledků se vítr postupně utišil a začalo vylézat sluníčko, takže se závodníci zahřáli i jinak než popíjením teplých nápojů a nemalým množstvím záseků na prutech.
Závod byl vyhlášen na dva poločasy. První od 6.00 do 8.30 a druhý od 9.00 do 11.30 hodin s půlhodinovou přestávkou v polovině závodu.  Podle předběžných výsledků z prvního poločasu se již dalo předpovědět, kdo bude bojovat o přední umístění, která chytací místa jsou nejlepší a jaká taktika přinesla zatím nejlepší výsledky.
Po ukončení závodu se závodníci začali balit a rozhodčí spěchali počítat výsledky.  Po sečtení celkových výsledků se ujal vyhlašování Pepa Hladík společně s předsedou Petrem Procházkou.

Rybářských závodů se zúčastnilo celkem 32 rybářů z toho jedna žena.
1. místo – Novotný  Leoš   ………….   1.302 cm
2. místo – Černý Tomáš   …………...   1.042 cm
3. místo – Bochníček Milan   …….…      457 cm
Největší ryba :     Půhoný Martin   ……   63 cm štika
Nejmenší ryba :   Novotný Leoš     ……    7 cm ouklej
Pacák Jaroslav    …….   7 cm ouklej
Celkem nachytáno   …………………….  5 113 cm
http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Zavody_dospely_2016


Dětské rybářské závody 2016

V sobotu 23.dubna 2016 v 6:30 za slunečného a vcelku teplého počasí ( 12 st. ), které vydrželo celý den, přitom předpověď hlásila déšť na celý víkend a poměrně velkou zimu se konaly rybářské závody dětí na koupališti v Týnci nad Labem.  Navzdory předpovědi počasí se sešlo u vody 21 dětí s celkem početným doprovodem svých rodinných příslušníků.
Závod byl vyhlášen na dva poločasy s půlhodinovou přestávkou. Jelikož se lovilo na chovném rybníce, dalo se očekávat, že úlovky dětí budou velké. Samotné klání začalo v 6:30 a již po 20 minutách se objevil  první velký kapr – 80 cm.  Další úlovky již nebyly tak velké, ale přesto se soutěžící, ale ani rozhodčí nenudili. Samozřejmě, že se nedařilo všem, ale s mohutnou podporou příbuzenstva a rozhodčích, kteří neustále drželi naděje u těch, kteří stále nic neulovili, bojovali tito malí rybáři s obrovskou vervou až do posledních minut závodu.  Poté je čekalo občerstvení a mezitím počítali rozhodčí výsledky  pořadí.
Závodů ze zúčastnilo celkem 21 dětí z toho 5 dívek.
Výsledky : 1. místo – Pinkasová Viktorie    ………   436 cm
2. místo – Jedlinský Martin   ………….   152 cm
3. místo – Martinec David   …………...   130 cm
Největší ryba   ………………..    kapr 80 cm     -   Laňar Daniel
Nejmenší ryba   ………………    kapr 26 cm   -   Cincibus Jakub
kapr 26 cm   -   Jedlinský Martin
Celkem nachytáno   …………...1 171 cm http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Detske_zavody_23.4.2016/
zapsal jednatel MO Jan Roubíček


RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ 2015

Dětské rybářské závody, pořádané naší místní organizací se tentokrát opravdu povedly. V sobotu 25. dubna za velice krásného a slunečného počasí přišlo závodit 26 dětí z toho 6 dívek s mohutnou podporou svých maminek, tatínků, babiček a dědečků. Závodní klání započalo úderem šesté hodiny ranní a poločas závodů byl vyhlášen po dvou hodinách urputného rybolovu všech zúčastněných. Půlhodinová přestávka s vydatným občerstvením dodala závodníkům nové síly a ti se s vervou vrhli na další dvě hodiny tvrdé rybařiny. V půl jedenácté byl závod ukončen a rozhodčí spočítali výsledky a následně je předseda MO Petr Procházka vyhlásil. Všichni závodníci si odnesli krásné a hodnotné ceny, za čež děkujemem i našim sponzorům.  1. místo - Turek Jan.........296 cm 2. místo - Šimon Filip.......269 cm 3. místo - Fialková Petra...162 cm Největší ryba : kapřík 77 cm - Fialková Petra Nejmenší ryba : kapr 24 cm - Hladík Jan  http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Rybarske_zavody_2015/


RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DOSPĚLÝCH 2015

Rybářských závodů dospělých, pořádaných naší místní organizací v Týnci nad Labem konané v neděli 26.dubna se zůčastnilo celkem 36 závodníků z toho 3 ženy. Závod započal v 6. hodin za docela příznivého počasí, ač pod mrakem, ale stále příznivá teplota okolo 9. stupňů. První poločas byl vyhlášen po 2. hodinách a již z průběžných výsledků se dalo vyčíst kdo bude bojovat o první příčky tohoto závodu. Po 30. minutové přestávce započal druhý poločas a u některých závodníků, kteří v první půlce nechytili nic přišla změna taktiky a na výsledcích to bylo okamžitě vidět. V půl jedenácté byl závod ukončen a 6. rozhodčích se jalo počítat výsledky. V poslední půlhodině závodu začalo drobně pršet a déšť provázel pořadatele a závodníky až do posledních okamžiků vyhlášení výsledků. 1. místo - Černý Tomáš.......871 cm 2. místo - Novotný Leoš.......814 cm 3. místo - Tuček Slávek.......505 cm Největší ryby : 40 cm úhoř - Loužil Václav st., 40 cm karas - Verunáč Josef Nejmenší ryba : 9 cm ouklej - Černý Tomáš 


Závody dospělých 2014

V neděli 27.4.2014 se konaly Na vrbě tradiční rybářké závody. Startující 39 závodníků a 12 pořadatelů. 1. místo Zdeněk óóbrryba Mráček  766 cm, 2. místo Salavec Vít  468 cm, 3. místo Čtvrtečka Jan  468 cm. Celkem bylo uloveno 8 018 cm ryb. Největší ryba Pilař Miloš 55 cm, Nejmenší ryby Mraáček Zdeněk 8 cm, Dvořák Pavel 8 cm.Více na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Rybarske_zavody_dospely_2014/ 


Dětské rybářské závody 2014

V sobotu 26.4.214 se konaly dětské rybářské závody na koupališti. Startujících 21 dětí, pořadatelé 9. 1. místo Pinkasová Berenika   384 cm, 2. místo Lukeš Adam  165 cm, 3. místoRobovský Ondra 122 cm. Celkem uloveno 1017 cm, největší ryba Pinkasová Berenika 50 cm, Sedlický 50 cm, nejmenší ryba Šimon Filip 17 cm. Rarita Čtvrtečka Jan škeble 14 ulovena na červa.Více najdete na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Rybarske_zavody_deti_2014/  


2013 rybářské závody dospělý

V neděli 21.4.2013 se konaly rybářské závody Na vrbě. Za chladnějšího, ale příjemného počasí a supr sportovní nálady. Někteří závodníci měli štěstí na kapříka, jiní se radovali i z menších úlovků. Zdravou soutěživostí bylo na nabyto všech 36 účastníků. První místo obsadil vydra Tuček 746 cm, druhý Zdenek Mráček 476 cm a o jedno čudlu, třetí místo vybojoval Honza Čtvrtečka 467 cm. Na každého závodníka se díky našemu spolku a sponzorům dostaly pěkný a hodnotný ceny.Více fotografií naleznete na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Rybarske_zavody_dospely_2013/ 


2013 rybářské závody děti

V sobotu 20.4.2013 se pořádaly závody dětí na koupališti. Přes velkou, páteční snahu pořadatelů vylovit řasu a připravit dobrý podmínky pro naše malé rybáře, v sobotu dětem příroda ukázala, že je potvora a  rybník byl opět plný řasy. Po počátečních rozpacích se rozhodlo chytat a obouch našich rybnících, pro rozmístění malých závodníků, kteří se sešli v hojném počtu 32 účastníků. Díky chladnějšímu počasí bylo méně záběrů, přesto pár pěkných ryb přišlo. Některá závodnice měla i svůj dobře fungující servis. Díky obětavé práci našich členů, měli závodníci připraveno zázemí s občerstvením a s vydatným přispěním našich sponzorů se na každého závodníka dostaly hodnotné výhry. Více fotografií najdete na http://rybaritynecnl.rajce.idnes.cz/Rybarske_zavody_deti_2013/      


2011 rybářské závody dospělý

Se konaly Na Vrbě v dubnu 2011


2011 rybářské závody děti


Připravujeme rybářské závody pro naše členy 2013

Dětské rybářské závody se budou konat v sobotu 20. dubna na koupališti, start v 6 hodin. Rybářské závody dospělých se budou konat v neděli 21. dubna na Vrbě,  start v 6 hodin. Připraveno občerstvení a ceny pro úspěšné i méně úspěšné lovce. 


2010 Rybářské závody dospělý

Jarní závody jezero Na vrbě.


2010 Rybářské závody děti

Závody dětí, konané na jaře poblíž Rybářského domova na rybníku "koupaliště", používaném pro chov ryb k našemu zarybňování. I díky sponzorům žádný malý závodník neodešel s prázdnou.


2009 Rybářské závody dospělý

Jarní závody na naší vodě, jezero Lipiny. "Vyhrál ten nejlepší"


2009 Rybářské závody děti

Jarní dětské závody na naší vodě,  jezero Na vrbě.


© Všechna práva vyhrazena

Vyrobilo ® 2024 Studio Webdesign
Chabera - Tvorba stránek

TOPlist